ជ្រើសរើសប្រទេសឬតំបន់របស់អ្នក។

Close
ចូល ចុះឈ្មោះ អ៊ីម៉ែល:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរៀបរាប់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រ www ។ Infinity-Semiconductor.com ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយសូមកុំទាក់ទងមកយើងដោយសេរី!

សូមអានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើ Infinity-Semiconductor.com ។ តើអ្នកបានចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យ, menas អ្នកអានបានយល់ព្រមនិងទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជន។ យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយកំណែដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ Infinity-Semiconductor.com ប្រសិនបើយើងប្តូរសេចក្តីថ្លែងនេះ។ រាល់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃប្រកាស។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របការកែប្រែនេះអ្នកត្រូវបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Infinity-Semiconductor.com ។

1, ការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើ:

1) គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រើ:
អ្នកប្រើ Infinity-Semiconductor.com ទាំងអស់ត្រូវតែជាក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដែលអាចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាដែលស្របច្បាប់ក្រោមច្បាប់។ សូមកុំប្រើសេវាកម្មរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកមិនមានសិទ្ធិ។ អ្នកមិនអាចផ្ទេរឬលក់គណនី Infinity-Semiconductor.com របស់អ្នកបានទេ។ Infinity-Semiconductor.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកឬបញ្ឈប់គណនីរបស់អ្នកយោងទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេ។
2), ការសរសេរសម្ភារៈ:
អ្នកប្រើទាំងអស់ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពិតនិងត្រឹមត្រូវទៅ Infinity-Semiconductor.com ដើម្បីប្រាកដថាមានអាជីវកម្មធម្មតា។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរសូមជូនដំណឹងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅ Infinity-Semiconductor.com ភ្លាម។
អ្នកប្រើ Infinity-Semiconductor.com ទាំងអស់យល់ព្រមទទួលអ៊ីម៉ែលនិងសារពីដៃគូ Infinity-Semiconductor.com ឬ Infinity-Semiconductor.com ។

2, ភាពឯកជន:

Infinity-Semiconductor.com មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកគួរអាននិងទទួលយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនដើម្បីប្រើ Infinity-Semiconductor.com នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះហើយអ្នកនឹងត្រូវបានដាក់កម្រិតដោយច្បាប់ (និង Infinity-Semiconductor.com កំណែដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជន) ក្នុងរយៈពេលនៃអ្នកប្រើ Infinity-Semiconductor.com ។

3, ពាណិជ្ជកម្ម:

អ្នកប្រើទាំងអស់នៅពេលទិញត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម:

4 សេវាគុណភាពនិងសេវាក្រោយពេលលក់:

1) សូមមើលសេវាក្រោយពេលលក់។
2) គុណភាពផលិតផល។
ផលិតផល Infinity-Semiconductor.com នឹងត្រូវគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងបទដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងវិជ្ជាជីវៈ។ ប្រសិនបើគ្មានស្តង់ដារពីមុនយើងនឹងអនុវត្តតាមបទដ្ឋានរបស់អ្នកផលិតបើមិនមានស្តង់ដារខាងលើអតិថិជនអាចពិភាក្សានិងសម្រេចចិត្តរវាង Infinity-Semiconductor.com ។ បញ្ហាគុណភាពណាមួយឬចេញស្តង់ដារនៃផលិតផលអ្នកប្រើអាចសួរដើម្បីត្រឡប់ឬជំនួស។

5 សន្តិសុខសង្គមវេបសាយ:

អ្នកនឹងយល់ព្រមថាអ្នកមិនអាចបញ្ចូលគេហទំព័រដោយប្រភេទរ៉ូបូតស្ព័រឬគ្រឿងទន់ថ្មីសម្រាប់គោលបំណងណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី Infinity-Semiconductor.com ក្នុងទម្រង់សរសេរទេ។
លើសពីនេះអ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិន:

6, ដីធ្លីសិទ្ធិអចលនទ្រព្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍:

សិទ្ធិរក្សាសិទ្ធិប៉ាតង់យីហោពាណិជ្ជកម្មសម្ងាត់និងសិទ្ធិទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយ Infinity-Semiconductor.com ទាំងអស់ជារបស់ Infinity-Semiconductor.com ។ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី Infinity-Semiconductor.com នរណាម្នាក់ឬសមាជិកអាចមិនអាចទាញយកចម្លងចម្លងការកែប្រែនិងកែសម្រួល។ បើមិនដូច្នោះទេត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងស្របច្បាប់។ Infinity-Semiconductor.com មានសិទិ្ធក្នុងការចងចាំម៉ាស៊ីនបម្រើទិន្នន័យរបស់ Infinity-Semiconductor.com នៅពេលអ្នកប្រើប្រើសេវាកម្មនេះ។

7, ការបដិសេធ:

Infinity-Semiconductor.com មានគណនេយ្យភាពក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសធ្វើឱ្យប្រាកដថាគេហទំព័រនៅក្នុងរបៀបធ្វើការព្យាយាមជៀសវាងការរំខានសេវាកម្មឬផ្អាកពេលវេលាក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកប្រើអាចដោះស្រាយលើអ៊ិនធឹណិតយ៉ាងរលូន។ ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃភាពក្ស័យធនឬហេតុផលផ្សេងទៀតមិនអាចទប់ស្កាត់គេហទំព័រដែលបណ្តាលឱ្យខូចឬមិនអាចប្រើប្រាស់លទ្ធផលទៅជាកំណត់ត្រាសារឬព័ត៌មានដែលបាត់បង់ Infinity-Semiconductor.com គឺមិនទទួលខុសត្រូវ: ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ផ្តល់លទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវឬមិនបានបំពេញនិងផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតទៅ មិនអាចប្រើសេវាកម្ម Infinity-Semiconductor.com ឬទទួលរងការបាត់បង់ផ្សេងទៀត Infinity-Semiconductor.com គឺមិនទទួលខុសត្រូវ។

8, ផ្សេងៗ

កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃទីក្រុងហុងកុង។ វេបសាយនេះអ្នកប្រើទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលមិនអាចដកហូតបាន Infinity-Semiconductor.com ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅដោយយុត្តាធិការរបស់តុលាការនិងតុលាការជាន់ខ្ពស់។ បទប្បញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចដាច់ដោយឡែកបានប្រសិនបើការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានកំណត់ថាមិនត្រឹមត្រូវឬមិនអាចអនុវត្តបាននោះការផ្តល់នេះអាចលុបចោលបានហើយបទបញ្ញត្តិដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានអនុវត្ត។