ជ្រើសរើសប្រទេសឬតំបន់របស់អ្នក។

Close
ចូល ចុះឈ្មោះ អ៊ីម៉ែល:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

Pi Day: ការស្ទង់មតិបង្ហាញពីករណីប្រើប្រាស់

Pi Day: Survey reveals use cases

នៅក្នុងពិធីបុណ្យ Pi Day នៅថ្ងៃទី 14ទី ខែមីនា Farnell ក៏ផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅលើឧបករណ៍ Raspberry Pi 3B + & Starter ពីម៉ោង 00:00 ថ្ងៃទី 14 ។ទី ចាប់ពីខែមីនារហូតដល់ម៉ោង 23:59 ថ្ងៃទី 31ស្តខែមីនា។

ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% អតិថិជនគួរតែទៅលេង Farnell នៅក្នុង EMEA, Newark នៅអាមេរិកខាងជើងនិង ធាតុ 14 នៅក្នុង APAC និងប្រើកូដ PIDAY10 នៅពេលពិនិត្យចេញ។